23. mai kohtumise materjal

Kuupäev 23. mai 2016
Materjal ERV tegevuste hetkeolukord (ERV)
Materjal Eesti rände- ja varjupaigapoliitika 2015. aasta aruanne (ERV)
Materjal
Ad hoc
Ad hoc päring: Vägivalla ennetuse ja seksuaalkasvatuse kursused sisserändajatele (ERV)
Materjal Vägivallaennetuse ja seksuaalhariduse kursused — Norra kogemus (Siseministeerium)
Materjal Frontexi strateegilise piirihalduse Euroopa ühtse magistriõppe programm (Sisekaitseakadeemia)
Projekt1
Projekt2
Simulatsiooniõpe rahvusvahelise kaitse taotluste menetlemisel (Sisekaitseakadeemia)
Materjal TLÜ vabatahtlik keeleõpe rahvusvahelise kaitse saajatele ja taotlejatele (Tallinna Ülikool)
Materjal Eesti Inimarengu Aruanne 2017 — põgus eelvaade (Tallinna Ülikool)
Materjal
Raport
Eesti elanikkonna hoiakud kolmandatest riikidest sisserändajatesse — Euroopa Sotsiaaluuring 2014 (Tartu Ülikool)
Materjal INFORM — uuring õigusliku ja protseduurilise informatsiooni jagamisest pagulastele (Tallinna Ülikool)
Materjal EL ID- ja elamisloakaardi poliitikate (soodustamaks vaba liikumist) väljatöötamise uuring (Tallinna Tehnikaülikool)