11. jaanuari kohtumise materjal

Kuupäev 11. jaanuar 2016
Materjal ERV kontaktpunktile Euroopa Komisjoni poolt antud mandaat ja ülesanded
Materjal Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muudatused (Siseministeerium)
Materjal Rahvusvahelise kaitse saajate ümberpaigutamise hetkeseis (Siseministeerium)
Materjal Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni (IOM) senised kogemused kohanemisprogrammi rakendamisel rahvusvahelise kaitse saajatega (IOM)
Materjal TLÜ vabatahtlik keeleõppe algatus rahvusvahelise kaitse taotlejatele ja saajatele (algatusrühma juht Daniele Monticelli)