Põgenike ümberasustamise hetkeolukord, väljakutsed ja tulevikuplaanid

Euroopa rändevõrgustiku (ERV) Eesti kontaktpunkti, ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti (UNHCR) Põhja-Euroopa esinduse ja Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni (IOM) Tallinna esinduse ühisseminar
Neljapäeval, 9. märtsil 2017 algusega kell 10.00, Tallinna Ülikooli Tallinna saalis (ruum M-218, II korrus, Uus-Sadama 5, Tallinn)

Paljud Lääne demokraatiad on koostöös UNHCRga juba aastakümneid asustanud kolmandatest riikidest ümber tuhandeid pagulasi. Sellest pikast ja järjekindlast kogemusest on palju õppida Eestil, kes sidus end esmakordselt ümberasustamisega 2015. aastal lubades Euroopa Liidu Ümberasustamise- ja paigutamise tegevuskava raames võtta vastu kakskümmend põgenikku. 2016. aastal leppisid Euroopa Liit (EL) ja Türgi kokku tegevuskavas, mille järgi võtab Türgi tagasi Türgi territooriumit läbides Kreeka saartele jõudnud põgenikud ning EL võtab omakorda iga tagasisaadetud süürlase kohta Türgist vastu ühe Süüria pagulase. Lepingu eesmärk oli sulgeda ebaseaduslikud rändeteed Euroopasse ning otsustavalt piirata inimsmugeldajate ja –kaubitsejate äri.

Nimetatud kahe kavaga võttis Eesti Vabariik kohustuse pakkuda kaitset kokku 188 põgenikule. 2016. aasta lõpu seisuga oli Eesti Türgist ümberasustanud 11 inimest, läbi vaatamisel oli 63 taotlust.

Arvestades sõjalise konflikti jätkumist Süürias, lasub Eestil surve jätkata põgenike vastuvõtmist solidaarselt endast märksa vaesemate kolmandate riikidega (nt Türgi, Jordaania, Liibanon) ning ümberasustamise programmides juba aastakümneid osalenud Euroopa riikidega.

Eestil oleks hea kiiresti õppida, kuidas asustada pagulasi ümber nii pagulastele kui ka kohalikele kogukondadele kõige sobivamal viisil. ERV, UNHCRi ja IOMi ühisseminaril käsitletaksegi ümberasustamise seniseid kogemusi ja parimaid praktikaid nii Eesti, teiste riikide kui ka rahvusvaheliste organisatsioonide vaates.

Seminari sihtrühmaks on rändepoliitika kujundajad- ja rakendajad, eksperdid MTÜdest ning uurimis- ja teadusasutustest. Pakume eesti-inglise sünkroontõlget.

Sisulised küsimused: Marion.Pajumets (a) tlu.ee , +372 640 9464
Tehnilised küsimused: Aivar.Joorik (a) tlu.ee, +372 619 9587

Kohtumiseni!
Korraldajad