P R E S S I T E A D E

Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni peadirektor Tallinna Ülikoolis

TALLINN, 17. mai 2017. Reedel, 26. mail külastab Eestit kui peatset Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariiki Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni (IOM) peadirektor William L. Swing, kes peab visiidi raames ka avaliku loengu Tallinna Ülikoolis. Arutletakse maailma rändeolukorra ja riikide ees seisvate väljakutsete üle.

Maailm on olukorras, kus miljonid inimesed lahkuvad sõja või ressursside nappuse tõttu kodudest. Kuidas peaks sellises olukorras käituma Euroopa, kes soovib ühelt poolt olla inimlik, kuid samas säilitada harjumuspärast ühiskonnakorraldust? Avalikul loengul arutletakse, kuidas saavad lähte- ja sihtriigid üheskoos leida lahendusi, mis tuleksid kasuks kõigile osapooltele: mis võimaldaks sisserändajatele elamisväärset elu ja annaks vastuvõtjariikidele võimaluse kasutada parimal viisil nende potentsiaali.

Käsitletakse ka ÜRO globaalse ränderaamistiku algatust, mida William L. Swing on kirjeldanud kui ajaloolist võimalust luua maailm, kus rändajad lahkuvad oma kodumaalt mitte vältimatu vajaduse, vaid valiku tõttu. Initsiatiiv avardab turvalisi ja seaduslikke rändeteid ning näitab maailmale, et ränne on positiivne nii lähte- ja sihtriikidele.

Üritus toimub Tallinna Ülikoolis kell 10.30, ruumis A-242 (Narva mnt 29) ja on inglise keeles. Registreerimine on avatud TLÜ koduleheküljel.

Lisainfo:

Silver Stõun, rändeekspert
Euroopa Rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkt
tel. +372 619 9591
e-post: silver.stoun (a) tlu.ee

NB! Palume üritust mitte pildistada ega filmida.