Uudised

Bullet_PointIlmus uus EMN Bülletään EMN avaldas oma kodulehel 21. EMN Bülletääni mis annab ülevaate hiljutistest EL ja liikmesriikide arengutest seoses varjupaiga- ja rändepoliitikaga vahemikus oktoober—detsember 2017. VAATA SIIT

Bullet_PointE-teenused ja sanktsioonid aitavad võidelda ebaseadusliku töötamisega 23 Euroopa Liidu liikmesriigi panusel valminud uuringust selgub, et riigid näevad põhiliste ebaseadusliku töötamisega võitlemise meetmetena sanktsioneerimist, asutuste vahelist koostööd ja e-teenuste arendamist. Ebaseadusliku töötamisega võitlemine on liiduülene prioriteet, milles võtmerolli mängib integreeritud ja terviklik poliitika ning õigusraamistik. Loe pikemalt

Bullet_PointPõhja- ja Baltimaade rändekonverents 2018. Muutused rändepoliitikas ja sisserändajate lõimumine tööturule
22. märtsil toimus Tallinnas, KUMUs, Põhja- ja Baltimaade rändekonverents, mille keskmes oli sel korral rändeajastuga kaasnevad uued väljakutsed migratsioonipoliitika arengule. Konverents, mis järjekorras juba kuues, keskendus sel korral küsimustele, kuidas aidata kaasa sisserändajate lõimumisele tööturule ning ohjata lõimumise abil ebaseaduslikku töötamist, tulla toime kultuurilise mitmekesisuse väljakutsetega rändeajastul ning tagada heaolu kasv ühiskonnas. Loe pikemalt

Bullet_PointAve Lauren: Global citizens and local aliens: the rise of new migrant identities in the age of mobility
EMN Eesti koordinaator Ave Lauren esines ühiskonnateaduste instituudi teadusseminaril ettekandega “Global citizens and local aliens: the rise of new migrant identities in the age of mobility”. Seminar toimus 17.01.2018 Tallinna ülikoolis Loe pikemalt ingliskeelsest lühikokkuvõtest

Bullet_Point17.12.2017 Välistudeng – parim välistööjõud
EMN rändeekspert Marion Pajumets kirjutas Äripäevas, kuidas Eestil on alles ees välistudengite potentsiaali teadvustamine ja riiklike meetmete kasutuselevõtt selle rakendamiseks. Artikkel on avaldatud Äripäevas. Lugemiseks klõpsa SIIN

Bullet_Point21.10.2017  Ilmus uus EMN Bülletään
EMN avaldas oma kodulehel 20. EMN Bülletääni mis annab ülevaate hiljutistest EL ja liikmesriikide arengutest seoses varjupaiga- ja rändepoliitikaga vahemikus juuli—september 2017. VAATA SIIT

Bullet_Point29.09.2017 Talendijahi konverentsi materjalid avaldatud
EMN Eesti kodulehelt võib leida Eesti eesistumise rändekonverentsi „Euroopa Liit ja üleilmne talendijaht: Väljakutsed ja võimalused parandada ELi konkurentsivõimet“ esinejate poolt näidatud slaidid ning fotod konverentsilt. Lisaks on võimalik järelvaadata konverentsi esimest päeva ja välistööjõule keskendunud töötuba videos. Talentide meelitamisele Euroopa Liitu ja siin hoidmisele pühendatud konverents toimus 21.—22. septembril 2017 Tallinnas.SLAIDID ja FOTOD-VIDEOD

Bullet_Point 20.09.2017 Sisserände punktisüsteem pole võluvits
EMN Eesti koordinaator Ave Lauren ja teadur Mari-Liis Jakobson kirjutasid Postimehes, et Eesti inimarengu aruandes tehtud ettepanek tõhustada rändepoliitikat punktisüsteemi kasutusele võtmisega ei pruugi anda soovitud tulemusi ja selle juurutamine pole kerge.VAATA SIIT

Bullet_Point 25.08.2017  Rändepoliitika ja emotsioonid arvamusfestivalil
Tänavusel arvamusfestivalil EMN Eesti algatusel toimunud arutelus „Kas rändepoliitikat on võimalik kujundada emotsioonivabalt“ küsiti, millist debatti on rändepoliitikast võimalik pidada ja kas selle juures saab ilma emotsioonideta üldse hakkama? Modereeris Hannes Rumm. Diskuteerisid Mari-Liis Jakobson, Andres Anvelt, Kaisa Üprus-Tali ja Katrin Lust. Arutelu korraldas EMN Eesti koos Õhtulehe toimetusega. Diskussiooni salvestus ja fotogalerii SIIN

Bullet_Point 10.08.2017  EMN arutab arvamusfestivalil rändepoliitikat
Rändepoliitika kohta on arvamus igal inimesel ja enam vastuolulisemat teemat annab Eesti ühiskonnas viimase paari aasta jooksul otsida. Kuidas aga peaks sellest teemast rääkima ja kas ilma emotsioonideta saab üldse hakkama?
EMN Eesti kutsub teid osalema arvamusfestivali 12. augusti aruteluringis „Kas rändepoliitikat on võimalik kujundada emotsioonivabalt“ kell 16.00—17.30 Õhtulehe laval. Modereerib Hannes Rumm. Diskuteerivad EMN Eesti teadur Mari-Liis Jakobson, siseminister Andres Anvelt, sotsiaalministeeriumi nõunik Kaisa Üprus-Tali ja ajakirjanik Katrin Lust. Arutelu korraldab EMN Eesti koos Õhtulehe toimetusega.

Bullet_Point 03.08.2017  Ilmus uus EMN Bülletään
EMN avaldas oma kodulehel 19. EMN Bülletääni mis annab ülevaate hiljutistest EL ja liikmesriikide arengutest seoses varjupaiga- ja rändepoliitikaga vahemikus aprill—juuli 2017. VAATA SIIT

Bullet_Point 27.06.2017  W. L. Swingi avaliku loengu video
Valminud on maikuus Tallinna külastanud Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni (IOM) peadirektori avaliku loengu video. William Lacy Swing kohtus Eesti sise- ja välisministritega ning pidas EMN Eesti kutsel Tallinna Ülikoolis avaliku loengu. VAATA SIIT

Bullet_Point 20.06.2017  Rahvusvaheline pagulaste päev
Teisipäeval, 20. juunil peab kogu maailm ÜRO algatusel rahvusvahelist pagulaste päeva. Selle puhul kirjutasid EMN Eesti töötajad arvamuskülgedel nii Eesti inimeste suhtumisest pagulastesse kui ka tõhusa tagasisaatmise poliitika vajalikkusest. Loe SIIT ja SIIT

Bullet_Point 15.06.2017  Talentideotsimise konverentsile registreerumine lahti
Avatud on registreerumine EMN-i sügisesele aastakonverentsile EL ja üleilmne talendijaht, mis toimub seekord 21.—22. septembril Tallinnas. Osalemine on tasuta. Tutvu kavaga SIIN ja registreeru SIIN

Bullet_Point 17.05.2017  Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni peadirektor TLÜs
Reedel, 26. mail külastab Eestit kui peatset Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariiki Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni (IOM) peadirektor William L. Swing, kes peab visiidi raames ka avaliku loengu Tallinna Ülikoolis. Arutletakse maailma rändeolukorra ja riikide ees seisvate väljakutsete üle. LOE EDASI; REGISTREERU

Bullet_Point 15.05.2017  Ilmus uus EMN Bülletään
EMN avaldas oma kodulehel 18. EMN Bülletääni mis annab ülevaate hiljutistest EL ja liikmesriikide arengutest seoses varjupaiga- ja rändepoliitikaga vahemikus jaanuar—märts 2017. VAATA SIIT

Bullet_Point 10.05.2017  Värske uudiskiri
Ilmunud on uus eestikeelne “EMNi Uudiskiri”, mis annab ülevaate rändevõrgustiku uuematest uuringutest, päringutest ja üritustest. Palume uudiskirja levitada oma võrgustikes ja registreeruda uudiskirja saajaks. LOE EDASI

Bullet_Point 26.04.2017  Ilmus rändevõrgustiku rände- ja varjupaigapoliitika aastaraport
Aastaraporti valmimisse panustasid rände- ja varjupaigaeksperdid 23 EL liikmesriigist ja Norrast ning see esitab ülevaate viimastest nii EL kui ka liikmesriikide antud valdkonna poliitikatest aastal 2016 ja 2017. aasta alguses.

Aasta 2016 nägi taas rändekriisi kajastavaid pealkirju, kui Euroopa seisis vastamisi saabuvate põgenike ja migrantide vooluga. Eurostati andmetel menetleti rohkem kui 1,2 miljonit varjupaigataotlust, mis on aastast 2014 rohkem kui kaks korda enam. Reageerimine põgenikeprobleemile on siiski ainult üks osa väljakutsetest ja võimalustest, mis seotud rändega. Lisaks rändevoogudele reageerivale poliitikaloomele peab Euroopa jätkuvalt ligi meelitama talente, ettevõtlikkust, uurijaid ja spetsialiste. VAATA SIIT

Bullet_Point 15.03.2017  Ümberpaigutamise seminari materjalid
Mitme ühenduse koostöös (EMN-UNHCR-IOM) pagulaste ümberasustamisele pühendatud seminari materjalid (slaidid ja valik fotodest) on nüüd saadaval siinsel kodulehel. VAATA SIIT

Bullet_Point 10.03.2017  Seminari kajastus AK-s
9. märtsil aset leidnud EMNi, UNHCRi ja IOMi põgenike ümberasustamise seminari kajastas ETVs kahes keeles “Aktuaalne Kaamera“. EESTI AK; VENE AK

Bullet_Point 01.03.2017  Ilmus uus EMN Bülletään
EMN avaldas oma kodulehel 17. EMN Bülletääni mis annab ülevaate hiljutistest EL ja liikmesriikide arengutest seoses varjupaiga- ja rändepoliitikaga vahemikus oktoober—detsember 2016. VAATA SIIT

Bullet_Point 16.02.2017  Tulemas põgenike ümberasustamise seminar
Neljapäeval, 9. märtsil leiab aset põgenike ümberasustamise temaatikale pühendatud EMN, UNHCR ja IOM-i ühisseminar. Ürituse käigus võetakse vaatluse alla nii ümberasustamise hetkeolukord, väljakutsed kui ka tulevikuplaanid. KUTSE; INVITATION

Bullet_Point 03.02.2017  Avaldati kvalifikatsioonide hindamise konverentsi järeldused
EMN võttis kokku ja avaldas 03.11.16 toimunud “Kolmandate riikide kodanike kvalifikatsioonide hindamine ja tunnustamine — väljakutsed ja parimad praktikad” järeldused ja kokkuvõtted nii eesti kui ka inglise keeles. LOE EDASI

Bullet_Point 18.01.2017  Uus viisa soodustab sisserännet
Täna jõustuva nn start-up viisaga astub Eesti suure sammu oma digiriigi potentsiaali realiseerumise suunas. EMN värske ekspert Ave Lauren selgitab Postimehe arvamusküljel, miks digiriik on paratamatult ka rändekeskus. LOE EDASI

Bullet_Point 13.01.2017  Tark lõimepoliitika — Kanada kogemus
Kanada eristub paljudest teistest lääne demokraatiatest positiivse suhtumisega sisserändesse ja pagulastesse. Queen’s University professor Naomi Alboim selgitab Sirbi intervjuus Marion Pajumetsale ja Silver Stõunile pagulaste Kanadasse toomise ja lõimimise poliitikate eripärasid. LOE EDASI

Bullet_Point 19.12.2016  Rahvusvaheline migrantide päev
Eile, 18. detsembril tähistas ÜRO rahvusvahelist migrantide päeva. Selle puhul kutsub EMN Eesti kontaktpunkt üles pöörama tähelepanu hetkeolukorrale rändevaldkonnas ning tutvuma valdkonna viimaste uuringutega. LOE EDASI

Bullet_Point 10.11.2016  Kvalifikatsioonide hindamise konverentsi fotod ja materjalid
EMN Eesti kontaktpunkti konverentsi “Kolmandate riikide kodanike kvalifikatsioonide hindamine ja tunnustamine — väljakutsed ja parimad praktikad” esinejate poolt näidatud materjalid on avaldatud meie kodulehel koos fotogaleriiga konverentsipäevast. VAATA SIIT

Bullet_Point 05.11.2016  Ilmus uus EMN Bülletään
EMN avaldas oma kodulehel 16. EMN Bülletääni, mis annab ülevaate hiljutistest EL ja liikmesriikide arengutest seoses varjupaiga- ja rändepoliitikaga vahemikus juuli—september 2016. VAATA SIIT

Bullet_Point 11.10.2016  Kvalifikatsioonide hindamise ja tunnustamise konverentsile registreerumine
EMN Eesti kontaktpunkt avas registreerumise konverentsile “Kolmandate riikide kodanike kvalifikatsioonide hindamine ja tunnustamine — väljakutsed ja parimad praktikad”. Konverents toimub neljapäeval, 3. novembril 2016, Euroopa Liidu Majas (Rävala pst 4, 10143 Tallinn, sissepääs Laikmaa tänavalt). Vt konverentsi programmi eesti ja inglise keeles (võib ette tulla muudatusi). Registreerumine avatud SIIN kuni 26. oktoobrini (või kuni kohti jätkub).

Bullet_Point 28.09.2016  Tulekul kvalifikatsioonide hindamise ja tunnustamise konverents
Neljapäeval, 3. novembril 2016 leiab aset Euroopa rändevõrgustiku (EMN) Eesti kontaktpunkti konverents “Kolmandate riikide kodanike kvalifikatsioonide hindamine ja tunnustamine — väljakutsed ja parimad praktikad”. EMN sellesügisese rändekonverentsi kolm põhiteemat on:

  • kolmandate riikide kvalifikatsioonide hindamise ja tunnustamise rahvusvaheline õiguslik regulatsioon ja Euroopa Liidu vastav poliitika;
  • teiste Euroopa riikide parimaid praktikad keerulistes olukordades (k.a juhtumite puhul, kui inimestel puuduvad dokumendid) Norra, Rootsi ja Luksemburgi näitel;
  • Eesti seniseid kogemused ja uued sihid, keskendudes eelkõige Tartu Ülikooli kogemusele kolmandatest riikidest välisüliõpilaste vastuvõtmisel ja töötajate värbamisel ning Terviseameti väljakutsetele ja arendustegevusele kolmandatest riikidest pärit meditsiinitöötajate kvalifikatsioonide tunnustamisel.

Konverents toimub Euroopa Liidu majas, Tallinnas. Oodatud kokku kuni 75 esinejat ja kuulajat Eestist ja välisriikidest. Pakume inglise-eesti sünkroontõlget. Esialgne kava eesti keeles ja inglise keeles. Täpsem programm valmib oktoobri alguses, mil avatakse ka konverentsile registreerumine.

Bullet_Point 15.08.2016  Rändevõrgustik arvamusfestivalil
EMN Eesti kontaktpunkt oli koos Tallinna Ülikooliga 2016. aasta arvamusfestivali üks panustajatest. 12.—13. augustil toimunud festivalil oli EMN esindatud kahel laval ja kolmes diskussioonis. LOE EDASI

Bullet_Point 15.08.2016  Euroopa rändevõrgustik otsib analüütikut
Kandideerimisdokumendid saatke hiljemalt  30. augustiks 2016 e-posti aadressile konkurss@tlu.ee märgusõnaga “EMN analüütik” või kandideerida läbi CV-Online süsteemi. TÖÖKUULUTUS

Bullet_Point 20.06.2016  Vahekokkuvõte pagulaste toimetulekust
Marion Pajumets (EMN) ja Egert Belitšev (PPA) kirjutasid maailma pagulaste päeva puhul pagulaste senisest toimetulekust Eestis. LOE ARTIKLIT
Sama loo avaldas lühendatult 20.06.2016 Postimees. LOE SIIT

Bullet_Point 17.05.2016  Euroopa rändevõrgustikku tööle
Kui olete viinud läbi uurimistööd rände- ja lõimimise valdkonnas, soovite töötada rahvusvahelises organisatsioonis ning teil on doktorikraad – tulge teaduriks Euroopa rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkti! Töö on osakoormusega (0,25%). Kandideerimisdokumendid saatke hiljemalt teisipäevaks, 31. maiks 2016 Tallinna Ülikooli personaliosakonda. TÖÖKUULUTUS

Bullet_Point 10.05.2016  Järgmine võrgustikukohtumine juba 23. mail
Järgmine Eesti rändevaldkonna organisatsioonide kohtumine leiab aset juba esmaspäeval, 23. mail 2016 Tallinna Ülikoolis ning toob kokku praktikud ja teadlased. Kohtumise suurim ettekannete plokk annab ülevaate Eesti ülikoolide värskeimatest teadus- ja arendustegevustest rände ja rahvusvahelise kaitse valdkonnas. Loomulikult tutvustab ka Euroopa rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkt oma viimase aja tegemisi. Kohtumise lõpetame lauaringiga, kus organisatsioonid saavad jagada valdkonnaga seotud tegevusi ja plaane, muresid ning rõõme. PÄEVAKAVA

Bullet_Point 26.04.2016  Koolitus pagulastemaatikast koolis
4.—5. mail korraldab Eesti Pagulasabi koostöös Tartu Ülikooli eetikakeskusega Tartus kahepäevase koolituse, kus õpitakse rände- ja pagulastemaatika käsitlemist noortega koolitunnis ja noorsootöös ning saadakse teada, kuidas toetada koolis välispäritoluga noori. Sihtgrupiks on õpetajad, noorsootöötajad ja teised noortega tegelevad inimesed üle Eesti. KOOLITUSE KUTSE

Bullet_Point 30.03.2016  Otseülekanne rändekonverentsilt
31. märtsil—1. aprillil KUMUs toimuvalt rändekonverentsilt tehakse otseülekande. Konverentsil selgitavad eksperdid Põhjamaadest ja Balti riikidest, kuidas on piirkonnas korraldatud uussisserändajate vastuvõtmine, nende lõimimine tööturule, keeleõppe korraldamine ja eluaseme leidmine. LOE EDASI

Bullet_Point 15.03.2016  Pagulasperede lapsed Eesti koolides
Kutsume teid 29. märtsil 2016 Eesti rändevõrgustiku esimesele vahekohtumisele meie haridussüsteemi valmisolekust rahvusvahelise kaitse saajaid vastu võtta ja koolide senistest kogemustest. LOE EDASI

Bullet_Point 08.03.2016  Rändekonverents Balti- ja Põhjamaade suundumustest ning väljakutsetest
Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis, Tartu Ülikool ja Euroopa rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkt kutsuvad Teid konverentsile Sisserände uued suundumused ning lõimimise väljakutsed Põhja- ja Baltimaades 31. märts—01. aprill Tallinnas. LOE SIIT

Bullet_Point 04.03.2016  Piirikontrolli tõhustamise kava
Euroopa Komisjon avaldas täna tegevuskava “Tagasi Schengeni juurde”, milles esitatakse edasised sammud taastamaks kontrolli EL välis- ja sisepiiridel. LOE SIIT

Bullet_Point 03.03.2016  Pagulasperede lapsed koolis
Euroopa rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkt (EMN) ning Haridus- ja Teadusministeerium (HTM) kutsuvad Eesti rände- ja varjupaigaorganisatsioonide võrgustiku esimesele vahekohtumisele 29. märtsil, mis käsitleb Eesti haridussüsteemi valmisolekut rahvusvahelise kaitse saajaid vastu võtta ja koolide seniseid kogemusi.

Ettekannetega esinevad: Irene Käosaar (HTM), Toomas Kink (Tartu Raatuse Kool), Heidi Kiuru (Tartu Karlova Kool), Heidi Paabort (Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus).

Bullet_Point 02.03.2016  Algavad eesti keele kursused
Juba 7. märtsil alustavad Tallinna Ülikooli vabatahtlikud eesti ja inglise keele õpetamist varjupaigataotlejatele ja rahvusvahelise kaitse saajatele. Avatakse neli rühma eesti keele õppeks erinevatel tasemetel ja üks rühm inglise keele õppeks kesktasemel.

Kursused toimuvad kaks korda nädalas, Tallinna Ülikooli ruumides (Tallinn, Narva mnt 29). Vabatahtlikku keeleõpet veab ja informatsiooni jagab prof. Daniele Monticelli, daniele.monticelli (a) tlu.ee, +372 619 9547. EMN soovib edu õppuritele ja vabatahtlikele õpetajatele!

Bullet_Point 01.03.2016  Konverents rändest Põhja- ja Baltimaadesse
31. märts – 1. aprill toimub Tallinnass konverents Sisserände uued suundumused ning lõimimise väljakutsed Põhja- ja Baltimaades. Ürituse peakorraldaja on Põhjamaade Ministrite Nõukogu. IV paneeli “Rahvusvahelise kaitse saajate vastuvõtmine: Põhja- ja Baltimaade kogemused” korraldab Euroopa rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkt. Paneeli üks olulisi fookuseid on kaitse saajate tööturule kaasamine. Konverents toimub KUMUs. Lähipäevil levitame ka päevakava.

Bullet_Point 24.02.2016  President kõneles iseseisvuspäeva aktusel põgenikekriisist
Toomas Hendrik Ilves rõhutas, et oluline on tõsta Euroopa Liidu suutlikkust eristada majanduspõgenikke pagulastest ning kutsus avatusele ja suuremeelsusele viimaste suhtes. President toonitas läbi kogu kõne, et hirmud ja olnusse kapseldumine ei vii Eestit edasi, tuleb võimalusi näha ja neid targalt kasutada. LOE KÕNET

Bullet_Point 23.02.16  Rahvusvahelise kaitse teemade tutvustamine sotsiaaltöötajatele
25. veebruaril 2016 tutvustavad Euroopa rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkti (EMN) analüütikud Eesti sotsiaaltöötajatele rahvusvahelise kaitse taotlejate erivajadustega arvestamist Eesti varjupaigamenetlusel (Barbara Orloff) ning Euroopa riikide regulatsioone ja praktikaid rahvusvahelise kaitse saajate tööturule kaasamisel (Eike Luik).
Kohtumine toimub 16:00-16:45 TLÜ kohvikus Oaas aadressil Narva mnt 29 Eesti Sotsiaaltöötajate Assotsiatsiooni Põhja-Eesti piirkonna eestvedamisel.

Bullet_Point 18.02.16  EV100 kunstikonkurss: Rändajad ja kohanejad – kogukondade lood üle Eesti
Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul kuulutati välja kunstiprojektide konkurssi “Rändajad ja kohanejad”. Konkursile on oodatud nii näitused, seminarid, üksikteosed, loengud, performance’id, festivalid kui teised kunsti kätkevad interventsioonid, mis lähtuvad Eesti ajalugu ja tänapäeva mõjutavatest rännetest ja kohanemistest. LOE EDASI

Bullet_Point 03.02.2016  Voldik tasuta keelekursustest rahvusvahelise kaitse saajatele ja taotlejatele
Tallinna Ülikooli (TLÜ) vabatahtlikud hakkavad õpetama rahvusvahelise kaitse saajatele ja varjupaigataotlejatele eesti ja inglise keelt. Õpe on tasuta ja toimub TLÜ kampuses (Narva mnt 25, Tallinn).

Esimestel kursustel osalemiseks tuleb huvilistel registreeruda juba hiljemalt 23. veebruaril.

Laadige alla ja printige voldik SIIT

Bullet_Point 02.02.2016  President Ilves Euroopa Parlamendis
Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik kõneles 2. veebruaril Euroopa Parlamendi täiskogu ees. Muuhulgas oli fookuses pagulaskriis Euroopas. Vaata kõnet SIIT või loe tõlget SIIT

Bullet_Point 18.01.2016  Riigikontroll andis välja auditi „Riigi ja kohalike omavalitsuste valmisolek võtta vastu rahvusvahelise kaitse taotlejaid ja saanuid“
Riigikontrolli hinnangul on riigi ja omavalitsuste valmisolek hüppeliseks pagulaste arvu kasvuks osaline ja palju on veel teha, et Eesti riik oleks suuteline täismahus täitma kohustusi, mida oleme endale võtnud välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seadusega ning rahvusvaheliste õigusaktidega. Auditis hinnatud seadusest tulenevast 17 kohustusest suudab Eesti praegu täita täielikult kolme.

Puudujääkide korvamiseks on riik küll koostanud tegevuskava, kuid Euroopa Liidu rändekriisi mõjudega pikemas perspektiivis toimetulekuks ja probleemi kompleksseks lahendamiseks tarvilik plaan vajab Riigikontrolli hinnangul alles kujundamist.

Audit soovitab vastava poliitika kujundamisel arvestada pagulaste hulga võimalikku kasvuga ning vajadusega neid ühiskonda lõimida. Riigikontrolli peamiseks soovituseks valitsusele on töötada välja pikaajaline ja süsteemne rahvusvahelist kaitset vajavaid isikuid puudutav aktiivne poliitika ja tegevuskava, millega peavad kaasnema ka piisav inimjõud ja raha. LOE AUDITIT

Bullet_Point 14.01.2016  Siseministeerium kuulutab välja taotlusvooru eesti keele õpetamiseks rahvusvahelise kaitse saajateleSiseministeerium kuulutab koostöös sotsiaalministeeriumiga välja taotlusvooru partnerite leidmiseks, kes korraldaks ja viiks läbi rahvusvahelise kaitse saajatele A1- ja A2-tasemel eesti keele õpet perioodil 01.04.2016–31.12.2017.

Taotlusvooru kogueelarve on 200 000 eurot ja seda rahastatakse Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi (75% projekti kogueelarvest) ning riigieelarvelistest (25% projekti kogueelarvest) vahenditest.

Taotluste esitamise tähtaeg on 16. veebruar 2016 kell 11 ja vormid ja juhendi leiab veebilehelt amif.ee, infotund taotlejatele toimub siseministeeriumis 19. jaanuaril kell 10.00.

Eesti keele õppe kättesaadavuse eest rahvusvahelise kaitse saajatele vastutab sotsiaalministeerium ning keeleõpet rahastatakse siseministeeriumi koordineeritavast Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondist.
Vt ka üleskutset Facebooki lehel või taotlusvooru lehel.

Bullet_Point 11.01.2016  Eesti rände- ja varjupaigavõrgustiku esimene kohtumine
Euroopa rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkti poolt koordineeritud võrgustiku kohtumised toovad ühise laua taha huvikaitseorganisatsioonid, teadlased, ametnikud, poliitikakujundajad ning teised organisatsioonid, kellel on kokkupuude rändeküsimustega. LOE EDASI

Bullet_Point 18.12.2015  Rahvusvaheline migrantide päev
Sel päeval 25 aastat tagasi kiitis ÜRO peaassamblee heaks migrantidest tööliste ja nende pereliikmete kaitset puudutava üldlepingu.

Rahvusvaheline migrantide päev puhul avaldasime artikli “Mosleminaiste kodustamine”. Avalikus ruumis täisloori kandmise reguleerimine on praegu oluline teema nii Eesti meedias kui ka valitsuses. Justiitsministeeriumil on valminud Karistusseadustiku ja korrakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsus, mis käsitleb burkade/ niqabide kandmist Eesti sotsiaalse ruumi tava- ja moraalinormidega vastuolus olevana. Dokumendis osutatakse võimalikele probleemidele täislooritatud naiste lõimimisel Eesti ühiskonda.

Vt Marion Pajumetsa Eesti Ekspressis ilmunud arvamuslugu SIIT ja sama artikli täisversiooni SIIT.

Bullet_Point 24.11.2015  Rändekonverents inimsmugeldamisest
Vaata esinejaid SIIT ja loe artiklit SIIT