Ettekannete materjalid

 

Tallinn 08.12.2017
Materjal „Mida tähendab teadmistepõhine rändepoliitika“ (Leif Kalev, riigiteooria professor, Tallinna Ülikool)
Materjal „Rändepoliitika teadmistepõhine kujundamine siseriiklikult tasandil“

(Tiit Tammaru, linna- ja rahvastikugeograafia professor, Tartu Ülikool)

Materjal Kuidas võrrelda eri riikide rändepoliitikaid? ( Raivo Vetik, võrdleva poliitika professor, Tallinna Ülikool)
Materjal 1

Materjal 2

 

Rahvusvahelise maja idee (Grete Adler, personalijuht, Mainor AS)

Materjal EMNi tegevused 2018. a (Ave Lauren, EMN Eesti kontaktpunkti koordinaator)