Ettekannete materjalid

Tallinn 09.06.2017
Materjal Eesti kontaktpunkti tööd-tegemised 2017. aastal — kiire ülevaade (Marion Pajumets, EMN Eesti kontaktpunkti koordinaator)
Materjal Siseministeeriumi Eesti EL Nõukogu eestistumise tegevuskava (Ly Pärn, Siseministeeriumi kodakondsus- ja rändepoliitika osakonna nõunik)
Materjal EMNi “Rände ja rahvusvahelise kaitse raporti 2016” tutvustus — Eesti arengud Euroopa kontekstis (Ave Lauren, EMN Eesti kontaktpunkti rändeekspert)
Materjal Siseministeeriumile koostatava raporti “Kodakondsus- ja rändepoliitika ülevaade 2016” tutvustu (Mari-Liis Jakobson, EMN Eesti kontaktpunkti teadur)
Materjal Ülevaade 21.—22. septembril toimuvast EMNi aastakonverentsist “Euroopa Liit ja üleilmne talendijaht: Väljakutsed ja võimalused parandada ELi konkurentsivõime” (toimub Eesti EL Nõukogu eesistumise raames) (Ave Lauren, EMN Eesti kontaktpunkti rändeekspert)
Materjal Üldine memo