Võrgustiku põhikohtumised

Euroopa rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkti (ERV) poolt koordineeritud rände- ja varjupaigaorganisatsioonide võrgustiku kohtumised toovad ühise laua taha huvikaitseorganisatsioonid, teadlased, ametnikud, poliitikakujundajad ning teised organisatsioonid, kellel on kokkupuude rändeküsimustega.

Töökohtumiste eesmärk on informatsiooni jagamine organisatsioonides rände- ja varjupaigavaldkonnas käsil olevatest tegevustest ning tulevaste tegevuste planeerimine koordineeritud ja sünergilisel viisil.