Vahekohtumise materjal

Kuupäev 29.03.2016
Materjal Välispäritolu õpilased – meie rõõmud ja mured (Irene Käosaar)
Materjal Süüria pagulased Tartu Raatuse Koolis ehk peredega sõjapõgenike laste integreerimine haridussüsteemi kaudu (Toomas Kink)
Materjal Noortevaldkonna võimalused pagulaste lõimimisel (Heidi Paabort)