Võrgustiku vahekohtumised

Euroopa rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkti (ERV) poolt koordineeritud rände- ja varjupaigaorganisatsioonide võrgustiku kohtumised toovad ühise laua taha huvikaitseorganisatsioonid, teadlased, ametnikud, poliitikakujundajad ning teised organisatsioonid, kellel on kokkupuude rändeküsimustega.

Vahekohtumiste eesmärk on süvendatult käsitleda üht rände- ja varjupaigavaldkonna teemat. Vahekohtumiste korraldamisel ootame initsiatiivi ka meie võrgustiku liikmetelt.