Kolmandate riikide kodanike kvalifikatsioonide hindamine ja tunnustamine — väljakutsed ja parimad praktikad

Järeldused ja paneelide kokkuvõtted

Estonian English

Ettekannete materjalid

Kuupäev 3. november 2016
Materjal Euroopa Liidu vahendid kolmandate riikide kvalifikatsioonide tunnustamisel (Ana Carla Pereira, Skills and Qualifications üksuse juht, DG EMPL, Euroopa Komisjon)
Materjal Mida on meil õppida Euroopa Liidult kolmandate riikide kodanike kutse­kvalifikatsioonide tunnustamisest? (Tiia Raudma, Haridus- ja Teadusministeeriumi Kõrghariduse osakonna nõunik)
Materjal Kui teadmised ja oskused on olemas, kuid puuduvad dokumendid, millega neid tõendada? — Rootsi praktika (Cecilia George, Rootsi ENIC/NARIC keskuse vanemhindaja, Rootsi Kõrghariduse Nõukogu)
Materjal Norra parimad praktikad kvalifikatsioonide hindamisel ja tunnustamisel ning European Qualifications Passport for Refugees kontseptsiooni tutvustus (Rolf Lofstad, Norra Kvaliteedi Tagamise Agentuuri (NOKUT) juhi asetäitja / Norra ENIC/NARIC)
Materjal Luksemburgi Ülikooli kogemused rahvusvahelise kaitse saajate kvalifikatsioonide tunnustamisel (Adolfo Sommarribas, Luksemburgi Ülikooli Kunsti-, humanitaar-, sotsiaal- ja haridusteaduskonna teadur / ERV Luksemburgi kontaktpunkt)
Materjal Välisriigi kvalifikatsioonide hindamise ja tunnustamise protseduur ja arengud Eestis (Gunnar Vaht, SA Archimedes akadeemilise tunnustamise agentuuri juhataja)
Materjal Tartu Ülikooli kogemused kolmandatest riikidest pärit tudengite vastuvõtmisel ja töötajate värbamisel (Ülle Tensing, Tartu Ülikooli õppeosakonna välis­üliõpilas­talituse rahvusvahelise õppe peaspetsialist)
Materjal Terviseameti kogemused, väljakutsed ja arendustegevus kolmandatest riikidest pärit meditsiinitöötajate kvalifikatsioonide tunnustamisel (Evi Lindmäe, Terviseameti Tervishoiutöötajate ja tegevuslubade registrite osakonna juhataja)