Ettekannete materjalid / Presentation slides

Tallinn 09.03.2017
Info Avasõnad // Welcome speech (Marion Pajumets, ERV Eesti kontaktpunkti koordinaator // Coordinator of the Estonian Contact Point for EMN)
Info Avasõnad // Welcome speech (Andrei Arjupin, UNHCRi Põhja-Euroopa esinduse õigusnõunik // Legal Officer, UNHCR Regional Representation for Northern Europe)
Info Tulemuslikud ümberasutamise ja humanitaarsetel põhjustel vastuvõtmise programmid Euroopas // Resettlement and Humanitarian Admission Programmes in Europe — what works? (Silver Stõun, ERV Eesti kontaktpunkti rändeekspert // Migration Expert, EMN Estonian Contact Point)
Info Eesti senine osalus ümberasustamisel ja tulevikuplaanid // The status of resettlement programmes in Estonia and plans for future (Kristi Käsper, Siseministeeriumi kodakondsus- ja rändepoliitika osakonna nõunik // Advisor, The Ministry of the Interior)
Info Kuidas kujundada tõhusaid ja jätkusuutlikke ümberasustamise programme? // How to establish robust and sustainable resettlement programmes (Karin Davin, UNHCRi Põhja-Euroopa esinduse ümberasustamise ja lõimimise valdkonna vanemnõunik // Senior Resettlement and Integration Associate, UNHCR Regional Representation for Northern Europe)
Info Ümberasustamine kui sihtriikide ja UNHCRi ühine pingutus: Türgi näide // Resettlement as a joint process between UNHCR and Resettlement States, example of Turkey (Christof Portmann, ümberasutamise nõunik, UNHCR DIP/Geneva // Resettlement Officer, UNHCR DIP/Geneva)
Info IOMi rollid ümberasustamise protsessis // IOM’s role in the resettlement process: From pre-departure to post-arrival assistance (William Kweku Paintsil, IOM Norra esinduse sisserändajate koolitamise ja lõimimise üksuse juht // Head of the Migrant Training and Integration Support Unit, IOM Norway)
Info Senised kogemused ja tulevikuplaanid // Current experiences and future plans (Kaisa Üprus-Tali, Sotsiaalministeeriumi nõunik // Adviser, Ministry of Social Affairs)
Info Kohaliku omavalitsuse roll põgenike ümberasustamisel // Experiences of a local government in resettling refugees (Kaja Rootare, Haapsalu linnavalituse sotsiaalhoolekande valdkonna aselinnapea // Deputy Mayor of Social Work, Haapsalu City Government)
Info Pagulaste tugiisikuteenuse pakkuja praktilised kogemused // Lessons from the field: The perspective of a refugee support organisation (Juhan Saharov, Johannes Mihkelsoni Keskuse rahvusvahelise kaitse saanud isikute tugiisikuteenuse juht // International Protection Support Person Service Manager, Johannes Mihkelson Centre)