Rändekonverentsid

Põhja- ja Baltimaade rändekonverents “Haridus ja lõimumine”,29. märtsil 2019 KUMUs.

Seitsmes Põhja- ja Baltimaade rändekonverents keskendub hariduse rollile sisserändajate lõimumisel ühiskonda ja tööturule. Seda korraldavad Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis, Tartu Ülikool, Eesti Vabariigi Siseministeerium ja Euroopa rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkt.

Tutvuge konverentsi päevakavaga ning registreeruge konverentsile kuni 20. märtsini või kuni kohti jätub!


Põhja- ja Baltimaade rändekonverents 2018. Muutused rändepoliitikas ja sisserändajate lõimumine tööturule
22. märtsil toimus Tallinnas, KUMUs, „Põhja- ja Baltimaade rändekonverents“, mille keskmes oli sel korral rändeajastuga kaasnevad uued väljakutsed migratsioonipoliitika arengule. Konverents, mis järjekorras juba kuues, keskendus sel korral küsimustele, kuidas aidata kaasa sisserändajate lõimumisele tööturule ning ohjata lõimumise abil ebaseaduslikku töötamist, tulla toime kultuurilise mitmekesisuse väljakutsetega rändeajastul ning tagada heaolu kasv ühiskonnas.„Konverentsi ettekanded on nähtaval siin


21.—22. septembril 2017 korraldas EMN Eesti kontaktpunkt EMN-i aastakonverentsi. Pealkirja „Euroopa Liit ja üleilmne talendijaht: Väljakutsed ja võimalused parandada ELi konkurentsivõimet“ kandev üritus käsitles seoseid sisserände ja majanduskasvu vahel ning tutvustas juba käigusolevaid mitme tasandi meetmeid — regionaalseid, riiklikke kui ka riikideüleseid. Need eri meetmed on ellu kutsutud selleks, et tõsta Euroopa konkurentsivõimet ja täita tühimikud Euroopa tööturgudel. Vt konverentsi lehekülge.


9. märtsil 2017 kutsusid kolm organisatsiooni — EMN, UNHCR ja IOM — Tallinnas kokku seminari „Põgenike ümberasustamise hetkeolukord, väljakutsed ja tulevikuplaanid“. Vt ettekannete materjale ja fotovalikut seminarilt.


3. novembril 2016 toimus Tallinnas konverents „Kolmandate riikide kodanike kvalifikatsioonide hindamine ja tunnustamine — väljakutsed ja parimad praktikad“. Vt järeldusi, kokkuvõtteid, ettekannete materjale ja pilte konverentsist.


31. märts — 1. aprill 2016 leidis Tallinnas aset konverents „Sisserände uued suundumused ning lõimimise väljakutsed Põhja- ja Baltimaades“. Päevakava; slaidid; järelevaadatav esimene päev, 31. märts; järelevaadatav teine päev, 1. aprill.


24. novembril 2015 toimus Tallinnas rändekonverents „Inimsmugeldamine — Euroopa väljakutsed ja lahendused“.