Rändekonverentsid

21.—22. septembril 2017 korraldas EMN Eesti kontaktpunkt EMN-i aastakonverentsi. Pealkirja „Euroopa Liit ja üleilmne talendijaht: Väljakutsed ja võimalused parandada ELi konkurentsivõimet“ kandev üritus käsitles seoseid sisserände ja majanduskasvu vahel ning tutvustas juba käigusolevaid mitme tasandi meetmeid — regionaalseid, riiklikke kui ka riikideüleseid. Need eri meetmed on ellu kutsutud selleks, et tõsta Euroopa konkurentsivõimet ja täita tühimikud Euroopa tööturgudel. Vt konverentsi lehekülge.


9. märtsil 2017 kutsusid kolm organisatsiooni — EMN, UNHCR ja IOM — Tallinnas kokku seminari „Põgenike ümberasustamise hetkeolukord, väljakutsed ja tulevikuplaanid“. Vt ettekannete materjale ja fotovalikut seminarilt.


3. novembril 2016 toimus Tallinnas konverents „Kolmandate riikide kodanike kvalifikatsioonide hindamine ja tunnustamine — väljakutsed ja parimad praktikad“. Vt järeldusi, kokkuvõtteid, ettekannete materjale ja pilte konverentsist.


31. märts — 1. aprill 2016 leidis Tallinnas aset konverents „Sisserände uued suundumused ning lõimimise väljakutsed Põhja- ja Baltimaades“. Päevakava; slaidid; järelevaadatav esimene päev, 31. märts; järelevaadatav teine päev, 1. aprill.


24. novembril 2015 toimus Tallinnas rändekonverents „Inimsmugeldamine — Euroopa väljakutsed ja lahendused“.