Rändekonverentsid

21.—22. septembril 2017 korraldab EMN Eesti kontaktpunkt sellesügist EMN-i aastakonverentsi. Pealkirja “Euroopa Liit ja üleilmne talendijaht: Väljakutsed ja võimalused parandada ELi konkurentsivõimet” kandev üritus käsitleb seoseid sisserände ja majanduskasvu vahel ning peatub juba sisseseatud erinevatel meetmetel, nii riikideülestel kui ka riigi- ja regionaalsel tasandil, et luua Euroopa konkurentsivõime tõstmise strateegia ja täita tühimikud Euroopa tööturgudel. Vt konverentsi lehekülge.


9. märtsil 2017 kutsusid kolm organisatsiooni — EMN, UNHCR ja IOM — Tallinnas kokku seminari “Põgenike ümberasustamise hetkeolukord, väljakutsed ja tulevikuplaanid“. Vt ettekannete materjale ja fotovalikut seminarilt.


3. novembril 2016 toimus Tallinnas konverents “Kolmandate riikide kodanike kvalifikatsioonide hindamine ja tunnustamine — väljakutsed ja parimad praktikad“. Vt järeldusi, kokkuvõtteid, ettekannete materjale ja pilte konverentsist.


31. märts — 1. aprill 2016 leidis Tallinnas aset konverents “Sisserände uued suundumused ning lõimimise väljakutsed Põhja- ja Baltimaades“. Päevakava; slaidid; järelevaadatav esimene päev, 31. märts; järelevaadatav teine päev, 1. aprill.


24. novembril 2015 toimus Tallinnas rändekonverents “Inimsmugeldamine — Euroopa väljakutsed ja lahendused“.