Muud üritused

18.12.2018 Sisserände hetkeseis ja arengud Eestis ja Euroopas. Ümarlaud rändevaldkonna asjatundjatele. 

Kohtumisel arutati 2018. aasta olulisemate arengute üle rändevaldkonnas.  Millised olid selle aasta kõige olulisemad arengud rändevaldkonnas? Milleks valmis olla algaval aastal? Kuidas rääkida rändest nii, et inimesed oleks informeeritud, kuid samas ei tekiks asjatuid hirme?


20. juunil maailma pagulaste päeva puhul toimus Lennusadamas üritus “Suur põgenemine” . Lisaks filmidele ja arutelule pagulaskriiside teemal oli osalejatel võimalik virtuaalreaalsuse prillide abil külastada kaasaegseid pagulaslaagreid Lähis-Idas, Sudaanis ja Ukrainas. Päeva lõpetas elav raamatukogu muuseumi kohvikus Maru, kus vestluseks sai “laenutada” erineva tausta ja looga pagulasi. Jutuajamise kõrvale pakkusid pagulased tasuta oma rahvusköögi hõrgutisi. Programmi ja lisainfo leiad siit.Üritust korraldasid ÜRO Pagulasameti Põhja-Euroopa esindus, Eesti Meremuuseum, Eesti Pagulasabi, Eesti Inimõiguste Keskus, Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon, Inimõiguste Instituut ja Euroopa rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkt


11.—12 augustil 2017 leidis aset järjekordne arvamusfestival, kus EMN Eesti kontaktpunkt korraldas koostöös Õhtulehega arutelu „Kas rändepoliitikat on võimalik kujundada emotsioonivabalt“. Modereeris Hannes Rumm. Diskuteerisid Mari-Liis Jakobson, Andres Anvelt, Kaisa Üprus-Tali ja Katrin Lust.
Vaata arvamusfestivali arutelu salvestust ja galeriid.


26. mail 2017 astus Tallinna Ülikoolis avaliku loenguga üles Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni (IOM) peadirektor William Lacy Swing, kes arutles, kuidas saaksid lähte- ja sihtriigid üheskoos leida kõigile osapooltele kasulikke lahendusi: sisserändajatele elamisväärse elu võimaldamine ja vastuvõtjariikidel parimal viisil nende potentsiaali kasutamine. Käsitleti ka ÜRO globaalse ränderaamistiku algatust, mida William Lacy Swing on kirjeldanud kui ajaloolist võimalust luua maailm, kus rändajad lahkuvad oma kodumaalt mitte vältimatu vajaduse, vaid valiku tõttu.
Vaata avaliku loengu salvestust.


12.—13. augustil 2016 toimunud arvamusfestivalil oli Euroopa rändevõrgustiku (EMN) Eesti kontaktpunkt koos Tallinna Ülikooliga üks panustajatest. ERV oli festivalil esindatud kahel laval ja kolmes diskussioonis.
Loe pikemalt diskussioonidest ja vaata galeriid juhtunust.


30. septembril 2015 toimus TLÜ-sisene tutvumiskohtumine, kus kontaktpunkti töötajad andsid ülevaate Euroopa rändevõrgustiku (ERV) ülesannetest ja sellest, mis neil praegu teoksil. Kohtumise teises pooles arutatati akadeemia ja EMN koostöövõimalusi. ERV Eesti kontaktpunkt tegutseb Tallinna Ülikoolis alates 1. juunist 2015.
Tutvumiskohtumise ettekannete slaidid.