Tutvustus

Euroopa rändevõrgustiku (EMN) Eesti kontaktpunkti konverentsil ’ “Kuidas tõhustada tagasipöördumist ja reintegratsiooni kolmandatesse riikidesse?”  jagatakse infot kolmandate riikide kodanike lähteriiki tagasisaatmise ja sinna reintegreerimise olukorra, õppetundide ja plaanide kohta Euroopa Liidus. Konverents loob platvormi mõttevahetuseks kolmandate riikide, Euroopa Liidu institutsioonide ja liikmesriikide esindajate vahel. Kaasatud on ka eksperdid mittetulundusühendustest ja valitsusvälistest organisatsioonidest. Konverents toimub 23. oktoobril 2018 Tallinna Ülikoolis.
Konverentsile kutsub siseminister Andres Anvelt.

Järgmisel päeval, 24. oktoobril korraldab Politsei- ja Piirivalveamet (PPA) praktilise töötoa „Kaasaegsed tehnoloogilised lahendused tagasipöördumise korraldamisel“, mis on mõeldud Euroopa Liidu ja liikmesriikide riigi- ning politseiametnikele, kelle töö puudutab tagasipöördumist. Tallinna Ülikoolis toimuv töötuba on suletud laiemale avalikkusele ja valitsusvälistele organisatsioonidele. Töötoa kirjeldus on manuses.

EMNi liikmetele toimub 24. oktoobril Tallinna Ülikoolis EMNi kommunikatsiooni töörühma kohtumine.

Konverentsi töökeeled on inglise ja eesti keel. Konverents on tasuta.