Sõnaraamat

Euroopa rändevõrgustiku sõnaraamat hõlbustab terminite võrdlemist ja loob aluse nende ühiselt tõlgendamiseks kõiges, mis puudutab varjupaigataotlemist ja migratsiooni. Sõnaraamat põhineb hulgal eri allikatel, aga peamiselt Euroopa Liidu varjupaigataotlemise õigusel ja immigratsiooniaktidel. Terminid on saadaval enamikus Euroopa Liidu töökeeltes.

Sõnaraamat eesti keeles (pdf)

Sõnaraamat EL töökeeltes