Sessioon II – Jätkusuutlik reintegratsioon kolmandatesse riikidesse

23 Oktoober 2018


Tõhusa reintegratsioonita on raske ette kujutada jätkusuutlikku tagasipöördumist Euroopa Liidust kolmandatesse riikidesse. Toimiv reintegratsioon vähendab märkimisväärselt korduva sisserände survet. Reintegratsiooniks aga peavad olema tagatud erinevad tingimused (nt. majanduslikud, sotsiaalsed, haridusse puutuvad) mis soodustavad tagasipöördujate jäämist lähteriiki ning seal oma elu üles ehitamist. Selles sessioonis antakse ülevaade olemasolevatest reintegratsiooni programmidest. Lisaks arutletakse väljakutseid reintegratsioonile nii lähteriikide kui ka organisatsioonide vaatevinklist, kes korraldavad reintegratsiooni. Veel puudutatakse sessioonis küsimust, kas toetatud vabatahtliku tagasipöördumise (AVRR) pakette oleks mõistlik pakkuda ka sunniviisiliselt tagasipöördujatele.

M.h käsitletakse järgnevaid teemasid:

♦ Millised on jätkusuutliku reintegratsiooni eeltingimused ja kuidas saaks reintegratsiooni-teenused neid sisaldada?

♦ Kui suur osa tagasipöördunutest naaseb lähteriigist Euroopasse ning miks ei olnud nende reintegratsioon nii edukas, kui loodeti?

♦ Millised oleks selle plussid ja miinused liikmesriikidele, kui tagasipöördumispaketid harmoniseeritaks Euroopa Liidus?

♦ Kas reintegratsioonipakette võiks pakkuda Euroopa Liit keskselt, näiteks läbi ühe oma agentuuri?

♦ Millised võiks olla selle lähenemise eelised ja puudused, kui toetatud vabatahtliku tagasipöördumise (AVRR) pakette pakutaks ka isikutele, kes pöörduvad tagasi sunniviisiliselt.


Sessiooni moderaator:

Laurence Hunzinger, Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsioni (IOM) regionaalne esindus Euroopa majanduspiirkonnas, Euroopa Liidus ja NATOs


Esinejad:

Nicola Graviano, IOM
Marcin Pruss, Euroopa tagasipöördumise ja reintegratsiooni võrgustik (ERRIN)
Suursaadik Lawal Hamidu, Nigeeria põgenike, sisserändajate ja riigisiseselt ümberpaigutatud isikute riiklik amet (NCFRMI)
Joris Kennis, Varjupaigataotlejate vastuvõtu föderaalne asutus (FEDASIL)