Sessioon I – Tõhus tagasipöördumispoliitika

23 Oktoober 2018


Kuigi tõhusal tagasipöördumisel on äärmiselt oluline roll sisserändepoliitika legitimeerimisel, pole Euroopa Liit suutnud parandada tagasipöördumise näitajaid piisava kiirusega. Sessioon I avab Euroopa Liidu, liikmesriikide ja kolmandate riikide vaate sellele, kuidas edaspidi tõhustada tagasipöördumispoliitikat.


M.h käsitletakse järgnevaid teemasid:

♦ Millised on tänased poliitikad ja lähenemised koostöös kolmandate riikidega tagasipöördumise valdkonnas?
♦ Kui suur peaks olema liikmesriigi roll võrreldes Euroopa Liidu rolliga tagasipöördumispoliitika kujundamisel ja rakendamisel?
♦ Millised on olnud peamised takistused tagasipöördumiste näitajate parandamisele?
♦ Millised lähenemised ja meetmed on töötanud hästi?
♦ Milliseid peamisi asjaolusid tuleks silmas pidada tagasipöördumispoliitika arendamisel?
♦ Milliseid “kastis väljas” lahendusi saaks kasutada?


Sessiooni moderaator:

Egert Belitšev, Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) arendusosakonna integreeritud piirihalduse büroo


Esinejad:

Tatiana Kistruga, Service Provider
Lotje van der Made, Euroopa tagasipöördumiste keskus, Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuur (Frontex)
Michael Popp, Euroopa Liidu esindus Pakistanis
Giorgi Grigalashvili, Välisministeeriumi konsulaarosakonna endine asedirektor ja tagasivõtmise elektroonilise juhtumihaldussüsteemi (RCMES) väljatöötamise eestvedaja (Gruusia)