Informid

2016
dissemination esilehtTagasilükatud varjupaigataotluse esitajate tagasisaatmine: probleemid ja hea tava
The return of rejected asylum seekers: challenges and good practices

EST; ENG
dissemination esilehtRahvusvahelise- või humanitaarkaitse saajate integratsioon tööturule: poliitika ja head tavad
The integration of beneficiaries of international/humanitarian protection into the labour
market: policies and good practices


EST; ENG
dissemination esilehtTööjõupuuduse kindlaksmääramine ja vajadus kolmandatest riikidest lähtuva tööjõurände järele Euroopa Liidus
Determining labour shortages and the need for migration labour from third countries in the EU

EST; ENG
dissemination esilehtKolmandate riikide kodanike vastuvõtmine ettevõtlusega tegelemise eesmärkidel
Admitting third country nationals for business purposes

EST; ENG