Informid

2017
Retaining third-country national students in the European Union

ENG
2016
dissemination esilehtThe use of social media in the fight against migrant smuggling

ENG
dissemination esilehtIllegal employment of third-country nationals in the European Union

ENG
dissemination esilehtFamily reunification of third-country nationals in the EU plus Norway: national practices

ENG; DEU
dissemination esilehtResettlement and humanitarian admission programmes in Europe — what works?

ENG; SVK
dissemination esilehtStatelessness in the EU

ENG
dissemination esilehtInform on migrants’ movements through the Mediterranean

ENG
dissemination esilehtTagasilükatud varjupaigataotluse esitajate tagasisaatmine: probleemid ja hea tava
The return of rejected asylum seekers: challenges and good practices

EST; ENG
dissemination esilehtRahvusvahelise- või humanitaarkaitse saajate integratsioon tööturule: poliitika ja head tavad
The integration of beneficiaries of international/humanitarian protection into the labour
market: policies and good practices


EST; ENG
dissemination esilehtTööjõupuuduse kindlaksmääramine ja vajadus kolmandatest riikidest lähtuva tööjõurände järele Euroopa Liidus
Determining labour shortages and the need for migration labour from third countries in the EU

EST; ENG
dissemination esilehtOverview: Incentives to return to a third country and support provided to migrants for their reintegration

ENG
dissemination esilehtKolmandate riikide kodanike vastuvõtmine ettevõtlusega tegelemise eesmärkidel
Admitting third country nationals for business purposes

EST; ENG
dissemination esilehtChanges in immigration status and purpose of stay: an overview of EU Member States’ approaches

ENG
2015
dissemination esilehtEMN Policy brief on migrant’s movements through the Mediterranean

ENG
dissemination esilehtThe use of social media in the fight against migrant smuggling

ENG
dissemination esilehtDetermining labour shortages and the need for migration labour from third countries in the EU

ENG
dissemination esilehtDissemination of information on voluntary return: how to reach irregular migrants not in contact with the authorities

ENG