Infolehed

Bullet_Point Infoleht 8 (2017): Eesti arengud rände- ja rahvusvahelise kaitse valdkonnas 2016. aastal

Bullet_Point Briefing Paper 7 (2017): Assessment and recognition of the qualifications of third country nationals in Europe: Challenges and best practices

Bullet_Point Infoleht 6 (2017): Kolmandate riikide kodanike kvalifikatsioonide hindamine ja tunnustamine: väljakutsed ning parimad praktikad

Bullet_Point Infoleht 5 (2016): Tulemuslikud ümberasustamise ja humanitaarsetel põhjustel vastuvõtmise programmid Euroopas

Bullet_Point Infoleht 4 (2016): Rahvusvahelise ja humanitaarkaitse saajate integratsioon Euroopa Liidu tööturule

Bullet_Point Infoleht 3 (2016): Sisserände staatuse ja riigis viibimise aluse muutmine — ülevaade Euroopa Liidu praktikatest

Bullet_Point Infoleht 2 (2016): Ebaseaduslikult riigis viibivatele isikutele vabatahtliku tagasipöördumise alase info jagamine — Euroopa Liidu praktikad

Bullet_Point Infoleht 1 (2016): Tööjõupuuduse prognooside kasutamine tööjõurände poliitika kujundamisel