Infolehed

Bullet_PointBriefing Paper 14 (2018): Return and reintegration of third country nationals: How to make it sustainable?

Bullet_PointBriefing Paper 13 (2018): Tackling Illegal Employment of Third-Country Nationals

Bullet_PointBriefing Paper 12 (2017): Attracting and retaining foreign startup founders: Workshop overview and conclusions. EMN Annual Conference in 2017 ’The EU in the global race for talents: Challenges and solutions in strengthening the EU’s competitiveness

Bullet_Point Briefing Paper 11 (2017): The EU in the global race for talents: Challenges and solutions in strengthening the EU’s competitiveness. Overview and conclusions of the EMN Annual Conference in 2017

Bullet_Point Briefing Paper 10 (2017): Attracting and retaining foreign employees: Workshop overview and conclusions. EMN Annual Conference in 2017 ’The EU in the global race for talents: Challenges and solutions in strengthening the EU’s competitiveness

Bullet_Point Briefing Paper 9 (2017): Attracting and retaining foreign students: Workshop overview and conclusions. EMN Annual Conference in 2017 ’The EU in the global race for talents: Challenges and solutions in strengthening the EU’s competitiveness

Bullet_Point Infoleht 8 (2017): Eesti arengud rände- ja rahvusvahelise kaitse valdkonnas 2016. aastal

Bullet_Point Briefing Paper 7 (2017): Assessment and recognition of the qualifications of third country nationals in Europe: Challenges and best practices

Bullet_Point Infoleht 6 (2017): Kolmandate riikide kodanike kvalifikatsioonide hindamine ja tunnustamine: väljakutsed ning parimad praktikad

Bullet_Point Infoleht 5 (2016): Tulemuslikud ümberasustamise ja humanitaarsetel põhjustel vastuvõtmise programmid Euroopas

Bullet_Point Infoleht 4 (2016): Rahvusvahelise ja humanitaarkaitse saajate integratsioon Euroopa Liidu tööturule

Bullet_Point Infoleht 3 (2016): Sisserände staatuse ja riigis viibimise aluse muutmine — ülevaade Euroopa Liidu praktikatest

Bullet_Point Infoleht 2 (2016): Ebaseaduslikult riigis viibivatele isikutele vabatahtliku tagasipöördumise alase info jagamine — Euroopa Liidu praktikad

Bullet_Point Infoleht 1 (2016): Tööjõupuuduse prognooside kasutamine tööjõurände poliitika kujundamisel