Programm

Kuidas tõhustada tagasipöördumist ja reintegratsiooni kolmandatesse riikidesse?

Euroopa rändevõrgustiku (EMN) Eesti kontaktpunkti konverents

23.10. 2018, Tallinna Ülikool    Programmi mustand – pdf

Konverentsi moderaator – Egert Belitšev, Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) arendusosakonna integreeritud piirihalduse büroo juht

8:30-09:15 Registreerumine ja hommikukohv
09:15-10:05 Avasessioon
  Sessiooni moderaator – Dr Ave Lauren, EMN Eesti kontaktpunkti koordinaator
09:15-09:20 Tervituskõne, Dr Ave Lauren, EMN
09:20-10:05 Avakõned:

·         Euroopa Komisjoni (EK) esindaja (tbc)

·         Nicola Graviano, vanemspetsialist, Toetatud vabatahtliku tagasipöördumise ja reintegratsiooni üksus, Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni (IOM) peakontor

·         Andres Anvelt, siseminister

10:05-10:25 Kohvipaus
10:25-11:45 Sessioon I – Tõhus tagasipöördumispoliitika
  Sessiooni moderaator – Egert Belitšev, PPA
10:25-10:45 Jätkusuutliku tagasipöördumise eeltingimused, Barbara Orloff, rändeekspert, EMN Eesti (tbc)
10:45-11:05 Koostöö parandamine kolmandate riikidega, Lotje van der Made, Tagasipöördumis-eelse toetuse sektor, Euroopa tagasipöördumiste keskus, Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuur (Frontex)
10:05-11:25 Koostöö Pakistani ja Euroopa Liidu (EL) vahel, Michael Popp, sideohvitser, ELi esindus Pakistanis
11:25-11:45 Tagasivõtmise elektroonilise juhtumihaldussüsteemi (RCMES) roll kolmandate riikide kodanike tagasivõtmisel Gruusiasse, Giorgi Grigalashvili, Välisministeeriumi konsulaarosakonna endine asedirektor ja RCMESi väljatöötamise eestvedaja (Gruusia)
11:45 -12:45 Paneeldiskussioon I – Kuidas ennetada teisest rännet?
  Diskussiooni moderaator –  Magnus Ovilius, EMNi koordinaator, Tagasipöördumise valdkonna juht, Rände- ja siseasjade peadirektoraat, EK

Panelistid: 

·         Wolfgang Nieter, Vabatahtliku tagasipöördumise, reintegratsiooni ja kommunikatsiooni osakonna juhataja, Tagasipöördumispoliitika peadirektoraat, Föderaalne siseministeerium (Saksamaa)

·         transiitriigi esindaja (tbc)

·         Lotje van der Made, Frontex

·         Egert Belitšev, PPA

12:45-13:45 Lõuna
13:45-14:45 Sessioon II – Jätkusuutlik reintegratsioon kolmandatesse riikidesse
  Sessiooni moderaator – Laurence Hunzinger, valdkonna regionaalne spetsialist, IOMi regionaalne esindus Euroopa majanduspiirkonnas, ELis ja NATOs
13:45-14:05 Reintegratsiooni eeltingimused ja väljakutsed, Nicola Graviano, IOM
14:05-14:25 Praktilised väljakutsed, millega tagasipöördumise teenuse pakkujad erinevates riikides kokku puutuvad, Marcin Pruss, Euroopa tagasipöördumise ja reintegratsiooni võrgustik (ERRIN)
14:25-14:45 Mis on edukas reintegratsioon kolmanda riigi perspektiivist?, Suursaadik Lawal Hamidu, Põgenike ja sisserändajate valdkonna direktor, Nigeeria põgenike, sisserändajate ja riigisiseselt ümberpaigutatud isikute riiklik amet (NCFRMI)
14:45-15:15 Kohvipaus
15:15-16:15 Paneeldiskussioon II – Kuidas muuta tagasipöördumine ja reintegratsioon atraktiivsemaks kolmandatele riikidele ja nende kodanikele?
  Diskussiooni moderaator – Dr Ave Lauren, EMN

Panelistid:

·         Michael Popp, ELi esindus Pakistanis

·         Suursaadik Lawal Hamidu, (NCFRMI)

·         Helena Winiarska – Tworóg,  poliitikaametnik, Ebaseadusliku sisserände üksus, Rände- ja siseasjade peadirektoraat, EK

·         Laurence, Hunzinger, IOM

·         Välisministeeriumi esindaja (tbc)

16:15-16:35 Kokkuvõte
16:15-16:25 Konverentsi moderaatori kokkuvõte, Egert Belitšev, PPA
16:25-16:35 EK kokkuvõte, Magnus Ovilius, EK