Paneeldiskussioon I – Kuidas ennetada teisest rännet?

23 Oktoober 2018


Väljasaatmisotsusega isikute edasiränne teistesse liikmesriikidesse on Euroopa Liidus märkimisväärne. See õõnestab politsei ja piirivalve autoriteeti ning venitab tagasipöördumise protsessi. Väljasaatmisotsusega isikute õigused ja olukord (nt mis puudutab tervishoidu ja majutust) pole päris samasugune erinevates liikmesriikides. Veelgi enam erinevad toetatud vabatahtliku tagasipöördumise (AVRR) paketid, mida erinevad liikmesriigid neile pakuvad. Selles paneeldiskussioonis arutletakse, kas need erinevused võivad ajendada teisest liikumist ning kuidas piirata tagasipöördumispaketi valimist (“return shopping”). 


M.h käsitletakse järgnevaid teemasid:

♦ Millised lähenemised ja poliitikad on kasutusel teisese liikumise piiramiseks?

♦ Millised on olnud peamised poliitilised ja praktilised väljakutsed teisese liikumise ning tagasipöördumispaketi valimise piiramisel.

♦ Millised võiks olla uuenduslikud alternatiivid kinnipidamisele (m.h kaasaegsed tehnilised süsteemid isikute jälgimiseks)?

♦ Millised võiks olla liimesriikide ja Euroopa Liidu institutsioonide ja agentuuride vahelise tõhusa koostöö alused selles valdkonnas?


Paneeldiskussiooni moderaator: Egert Belitšev, PPA 


Panelistid:

  • Wolfgang Nieter, Tagasipöördumispoliitika peadirektoraat, Föderaalne siseministeerium (Saksamaa)
  • Georgios SpyrelisPolice Captain, Hellenic Police Headquarters, Migration Management Division
  • Lotje van der Made, Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuur (Frontex)