Meedia

28.11.2018 Rände- ja pagulasraamistiku A ja O (Ave Lauren)

Ränne on teema, mis kütab kirgi peaaegu kõigis maailma riikides. Viimastel kümnenditel on rände mahud suurenenud. Kui 1970. aastal oli maailmas umbes 84,5 miljonit rahvusvahelist rändajat, siis praeguseks on nende arv kasvanud üle 258 miljoni. Loe edasi Sakalas avaldatud artiklist


28.11.2018 Rände faktiline pool Euroopas ja Eestis (Mari-Liis Jakobson)

Euroopa rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkti teadur Mari-Liis Jakobson käis Raadio 2 saates “Achtung! Lobjakas ” rääkimas rände faktilisest poolest Euroopas ja Eestis.  Saadet saab järelkuulata siit


29.05.2018 Marion Pajumets: Mis kasu saab Eesti välistudengitest? 

Kultuuride paljusus on kohal. Eesti jaoks lihtsustab sellega kohanemist see, kui tulijad on noored, haritud, lõimumisvõimekad. Paraku jahivad välistudengeid kõik rikkad madala sündimusega riigid. Arvamusloo taustaks on “tudengite direktiivi” ülevõtmine, millega soodustatakse nende ELi tulekut, siia jäämist ja nende ELi sisest mobiilsust. Artikli lugemiseks klõpsa SIIA.


Tallinna Ülikooli riigiteadlased koostasid Eesti sajandaks juubeliks Acta Politica Estica kodakondsuse erinumbri. 

Artiklis “Kodakondsusetus Eestis ja Euroopa Liidus: tänased praktikad ja võimalikud lahendused”seavad Marion Pajumets ja Barbara Orloff Eesti “määratlemata kodakondsuse” ELi kodakondsusetuste konteksti ning arutavad, mida saaks teha, et kaasaegses Euroopas kodakondsusetuse anomaalia väheneks. Erinumbris analüüsib ka Mari-Liis Jakobson kodakondsuse väljavaateid rahvusriikluse murenemise ajastul, mida iseloomustab hargmaistumine. Artikkel on leitav SIIT


Ave Lauren: Global citizens and local aliens: the rise of new migrant identities in the age of mobility 
EMN Eesti koordinaator Ave Lauren  esines ühiskonnateaduste instituudi teadusseminaril ettekandega “Global citizens and local aliens: the rise of new migrant identities in the age of mobility”.  Loe pikemalt ingliskeelsest lühikokkuvõtest

Ave Lauren ja Mari-Liis Jakobson: sisserände punktisüsteem pole võluvits

EMN Eesti koordinaator Ave Lauren ja teadur Mari-Liis Jakobson kirjutavad, et viimases Eesti inimarengu aruandes tehtud ettepanek tõhustada rändepoliitikat punktisüsteemi — rändajat hinnatakse mitmel skaalal (näiteks haridustase, keeleoskus, vanus, tööturukvalifikatsioon jne) ning nende põhjal arvutatakse välja n-ö kompleksväärtus — kasutusele võtmisega ei pruugi anda soovitud tulemusi ja selle juurutamine pole kerge. Lugemiseks klõpsa SIIN


Laura Corrado: siniseid kaarte väljastatakse Euroopas liiga vähe

Euroopa Komisjoni seadusliku rände ja integratsiooni üksuse juht Laura Corrado rääkis Eesti Päevalehele Euroopa sinise kaardi reformiplaanidest ja kuidas uuendatud sinine kaart võiks aidata Euroopa Liitu tuua juurde uusi talente. Üks ettepanek on vähendada keskmise palga nõuet ja teine lihtsustada taotleja kvalifikatsiooni tunnustamist. Laura Corrado oli üks EMN Eesti korraldatud eesistumise rändekonverentsi esinejatest. Lugemiseks klõpsa SIIN


Eesti elanikud suhtuvad pagulastesse varasemast sallivamalt ja nõudlikumalt

20. juuni on rahvusvaheline pagulaspäev, mille traditsiooniga alustas ÜRO 2000. aastal, et meeles pidada miljoneid inimesi, kes maailmas pagulastena liikvel on. Kantar Emor uuris hiljuti aga Eesti elanike suhtumist pagulaste vastuvõtmisse ja selle muutumist 2015. aasta juunist 2016. aasta oktoobrini. Tulemustest kirjutavad Marion Pajumets, Mari-Liis Jakobson ja Silver Stõun EMN-i Eesti kontaktpunktist. Lugemiseks klõpsa SIIN


Tõhus tagasisaatmise süsteem on rändepoliitika alustala

Rahvusvahelisel pagulaste päeval 20. juunil kirjutavad EMN-i Eesti kontaktpunkti koordinaator Marion Pajumets ja Egert Belitšev, sisenõunik Eesti alalises esinduses EL juures, vajadusest rahvusvahelise kaitse vajajaid eristada neist, kes tulevad siia hõlpsamat elu otsima. Võimalikult kiire tagasipöördumine oma koduriiki on sageli ebaseaduslikult riigis viibiva välismaalase enda huvides. Lugemiseks klõpsa SIIN


IOM-i juht: Getostumise vastu aitab ainult sisserändajate lõimumine kogu linnaga

Tallinna külastanud ja EMN-i organiseerimisel avaliku loengu pidanud Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni (IOM) peadirektor William Lacy Swing tunnistas, et kuna vähemalt 95% sisserändajatest saavad linnaelanikeks, tuleks hoolitseda, et sisserändajad elaksid eri linnaosades ja lõimuks seeläbi kogu linnaga. Lugemiseks klõpsa SIIN


Ave Lauren: Digiriik Eesti vajab sisserännet

2017. aasta alguses jõustunud “start-up viisaga” astus Eesti suure sammu oma digiriigi potentsiaali realiseerumise suunas. ERV värske ekspert Ave Lauren selgitas Postimehe arvamusküljel, miks digiriik on paratamatult ka rändekeskus. Lugemiseks klõpsa SIIN


Naomi Alboim: sisserännanuid tuleks tunnustada

Kanada eristub paljudest teistest lääne demokraatiatest positiivse suhtumisega sisserändesse ja pagulastesse. Queen’s University professor Naomi Alboim selgitas Sirbi intervjuus Marion Pajumetsale ja Silver Stõunile (EMN Eesti kontaktpunkt) pagulaste Kanadasse toomise ja lõimimise poliitikate eripärasid. Lugemiseks klõpsa SIIN


Pagulaste senine toimetulek Eestis

Marion Pajumetsa (Euroopa rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkt) ja Egert Belitševi (Politsei- ja Piirivalveamet) artikkel maailma pagulaste päeva puhul. Lugemiseks klõpsa SIIN
Artikkel on avaldatud lühendatult 20.06.2016 Postimehes. Lugemiseks klõpsa SIIN


TNS EMOR avaldas arvamusuuringu Eest elanike suhtumistest põgenikekriisi

Uuringuga tutvumiseks klõpsa SIIN
EPL artiklit uuringust vaata SIIN


Marion Pajumets: Mosleminaiste kodustamine ehk mida arvata burkakeelust Eestis

Lugemiseks klõpsa SIIN
Eelnev artikkel on avaldatud lühendatult Eesti Ekspressis. Lugemiseks klõpsa SIIN


Tallinna Ülikool hakkab pagulastele vabatahtlikult keeli õpetama

Artikkel on avaldatud 30.11.2015 Eesti Päevalehes. Lugemiseks klõpsa SIIN


Marion Pajumets: Põgnikekriis ja inimsmugeldamine — kust leiaks Euroopa lahenduse?

Lugemiseks klõpsa SIIN
Eelnev artikkel on avaldatud lühendatult Eesti Päevalehes pealkirja all “Kuidas võita inimeste smugeldajaid?


Michael Diedring: Kas tahame koguda tuntust humaansusega?

Euroopa pagulaste ja väljarännanute nõukogu peasekretäri Michael Diedringi küsitlevad Marion Pajuments ja Eero Janson. Lugemiseks klõpsa SIIN