Valminud on rände- ja kodakondsuspoliitika aastaraport. Raportist selgub, et 2015. aastal puhkenud Euroopa rändekriis on leevenenud. EMN Eesti teaduri Mari-Liis Jakobsoni sõnul on nüüd esiplaanile kerkinud küsimus, kuidas saada siia piisavalt vajaminevaid töökäsi ning kuidas võistelda maailma tippmajandustega tipptalentide pärast. Loe täismahus raportit siit

Rände- ja pagulasraamistiku A ja O (Ave Lauren)

Ränne on teema, mis kütab kirgi peaaegu kõigis maailma riikides. Viimastel kümnenditel on rände mahud suurenenud. Kui 1970. aastal oli maailmas umbes 84,5 miljonit rahvusvahelist rändajat, siis praeguseks on nende arv kasvanud üle 258 miljoni. Loe  Sakalas avaldatud täismahus artiklit siit

 

Rände faktiline pool Euroopas ja Eestis (Mari-Liis Jakobson)
Euroopa rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkti teadur Mari-Liis Jakobson käis Raadio 2 saates “Achtung! Lobjakas ” rääkimas rände faktilisest poolest Euroopas ja Eestis.  Saadet saab järelkuulata siit

23.10.2018 Tagasipöördumise ja reintegratsiooni konverents

Euroopa rändevõrgustiku (EMN) Eesti kontaktpunkti konverentsil ’ “Kuidas tõhustada tagasipöördumist ja reintegratsiooni kolmandatesse riikidesse?”  jagati infot kolmandate riikide kodanike lähteriiki tagasisaatmise ja sinna reintegreerimise olukorra, õppetundide ja plaanide kohta Euroopa Liidus. Konverents lõi platvormi mõttevahetuseks kolmandate riikide, Euroopa Liidu institutsioonide ja liikmesriikide esindajate vahel. Kaasatud olid ka eksperdid mittetulundusühendustest ja valitsusvälistest organisatsioonidest. Konverents toimus 23. oktoobril 2018 Tallinna Ülikoolis.
Rohkem infot konverentsi kodulehel

24.06.2018 Euroopa Liidu liikmesriigid peavad otsima rändepoliitikas uusi lahendusi. (Mari-Liis Jakobson, Ave Lauren)

Kümme aastat tagasi oli Euroopa Liidu ülene rändepoliitika suhteliselt olematu. Kuigi ühtne sisserände- ja varjupaigapoliitika oli sisse kirjutatud juba ELi aluslepetesse , jäi selle rakendamine pikaks ajaks tagasihoidlikuks.  Loe täismahus artiklit siit

 

03.06.2018 Miks on efektiivne tagasipöördumise süsteem Euroopale oluline? (Barbara Orloff)

Kui räägime tagasipöördumisest, siis seostame seda eelkõige eestlaste naasmisega kodumaale. Rändepoliitika kontekstis mõeldakse selle all aga välismaalaste tagasipöördumist oma päritoluriiki, teab TLÜ ühiskonnateaduste instituudi rändeekspert Barbara Orloff.