Avasessioon

23 Oktoober 2018


Konverents annab hea ülevaate kolmandate riikide kodanike Euroopa Liidust tagasipöördumise ja lähetriiki reintegratsiooni hetkeseisust, väljakutsetest ja plaanidest. Avakõnelejad tutvustavad lühidalt oma organisatsiooni põhiseisukohad selle kohta, kuidas senisest veelgi tõhusamalt vastavaid poliitikaid kujundada ja neid rakendada.


Sessiooni moderaator:

Dr Ave Lauren, Euroopa Rändevõrgustiku (EMN) Eesti kontaktpunkt


Esinejad:

Magnus Ovilius, EMNi koordinaator, Tagasipöördumise valdkonna juht, Rände- ja siseasjade peadirektoraat, Euroopa Komisjon

Nicola Graviano, Toetatud vabatahtliku tagasipöördumise ja reintegratsiooni üksus, Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni (IOM) peakontor

Andres Anvelt, siseminister