Ad-hoc päringud

Kiireloomuliste päringute kaudu saavad rändevõrgustiku riiklikud kontaktpunktid ja Euroopa Komisjon koguda suhteliselt lühikese ajaga võrreldavat informatsiooni rännet ja rahvusvahelist kaitset puudutavatel teemadel. Oma sisendi uue ad-hoc päringu koostamiseks saab anda, saates huvipakkuvad küsimused: emn (a) tlu.ee.

Tutvu lõpetatud ja avaldatud ad-hoc päringutega EMN kesksel veebilehel.