EST | ENG
Euroopa Rändevõrgustik Eesti kontaktpunkt

Euroopa Rändevõrgustik Eesti kontaktpunkt

Tere tulemast ⇓⇓

Euroopa rändevõrgustik (EMN) on 2008. aastal Euroopa Komisjoni poolt asutatud ja selle poolt koordineeritud uurimis- ja teabevahetusvõrgustik, mis koosneb liikmesriikide riiklikest kontaktpunktidest ja kohalikest rände- ja varjupaiga valdkonna organisatsioonidest, millega kontaktpunktid koostööd teevad.

EMN peamine eesmärk on koguda ja analüüsida ajakohast, objektiivset, usaldusväärset ja võrreldavat rände- ja varjupaigavaldkonna infot ning jagada saadud teavet poliitikategijate ja laiema avalikkusega.

Euroopa rändevõrgustiku peamiseks väljundiks on:

  • iga-aastased aruanded riikide rände- ja varjupaigapoliitikast;
  • rände- ja varjupaiga valdkonna rakendusuuringud;
  • kiireloomulised teabevahetuspäringud (ad hoc päringud).

Alates 1. juunist 2015 asub EMN Eesti kontaktpunkt, vastavalt Siseministri käskkirjale nr 1-3/45, Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudis. Euroopa rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkti tegevust rahastavad Euroopa Liit ja Siseministeerium.

Ad-hoc päringud

Uuringud

Üritused